مى نویسم

من می نویسم پس هستم

مى نویسم

من می نویسم پس هستم

من می نویسم پس هستم.
نویسه جایی برای به اشتراک گذاشتن نوشته ها و شاید عکس های من باشد.

بایگانی
نویسندگان

 پلاسکو

پلاسکو تنها نمونه ای بزرگ از مشکلات جامعه ما بود بیایید خودمان به فکر فردای جامعه امان باشیم

ما در جامعه ای زندگی میکنیم که سیاست مداران جامعه امان برای حوادثی نظیر پلاسکو هیچ گونه حرکتی نمی کنند و فقط می گویند ما فلان کار را کردیم و دیگر به ما ربطی ندارد که آن ها گوش نکردند و بعداًََ هم به مشکل بر خوردند.

سیاست مدارانمان فقط پاسکاری می کنند گردن گرفتن مشکلات جامعه را به یک دیگر و هیچ کدام از آنها این حادثه را و حوادثی نظیر این را گردن نمی گیرند و هیچ وقت نمی گویند مثلاً اشکال از من بود یا از سیاست های غلط دولت من بود که باعث به وجود آمدن چنین مشکل بزرگی شد.

مطمئن باشید تا خودمان نخواهیم برای مشکلاتمان تلاش کنیم سیاست مدارانمان چنین چیزی را نمی خواهند و هیچ وقت هیچ تلاشی نمی کنند.

تسلیت به ملت ایران و خانواده ی شهدای آتشنشان.